مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی- حرکتی
مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین شهید فیاض بخش

(مرکز توانبخشی و حرفه آموزی کم توانان ذهنی حضرت ابوالفضل العباس(ع


مرکزتوانبخشی وحرفه آموزی کم توانان ذهنی حضرت ابوالفضل العباس (ع) در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع، ویژه پسران کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال در مهرماه سال ۱۳۷۸ و با شماره مجوز ۷۸۲ بهزیستی استان کرمان تاسیس شد. در این مرکز تلاش براین است که آموزش‌ها ومهارت‌های لازم جهت .ورودتوانخواهان به بازار کارارائه شود تا در زمان ترخیص آنان نیز بتوانند ازمزایای یک زندگی مستقل بهره‌مند گردند ودراین راستا کارگاه‌های نجاری، معرق، شبه قالی، نمددوزی، دوخت رومیزی وکلاس‌های آموزشی مهارت‌های خودیاری ومهارت‌های خود یاری و مهارت‌های زندگی ویژه توانخواهان برگزار می‌گردد.مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری توانخواهان ذهنی- جسمی شهید دکتر فیاض بخش نیز از فروردین ۱۳۹۴ در راستای اهداف وفعالیت‌های مشترک موسسه با سازمان بهزیستی به موسسه خیریه کوثر مشیز واگذار گردید. این موسسه با شماره ۶۸۲ مورخ ۲۰/۳/۹۳ بهزیستی استان کرمان به ثبت رسیده است.

a36a3501.jpg
http://www.Mashiz.ir/news_eventsview.php?ID=4